Lær norsk med musikk: Mikkel Rev

Last ned dokumentet og skriv det ut! 

Mikkel Rev i presens.pdf

Først øver vi på å uttale ordene i ordlisten til sangen Mikkel rev. Etterpå går vi igjennom teksten i presens og i preteritum. Helt til slutt synger vi sangen, og du må gjerne være med! 🙂 Trykk på play for å lytte og øve sammen med oss.

 

 1. Mikkel
 2. En rev
 3. Å sitte
 4. Å skrive
 5. En tavle
 6. Å sprekke
 7. Å skvette
 8. Oppi
 9. En flosshatt
 10. Et brev
 11. Å sende
 12. En måne
 13. Å si
 14. Hipp Hurra
 15. Å ville
 16. Å ha
 17. Tilbake
 18. En bløtekake

Mikkel Rev i presens

Under ser du en tekst til en kjent, norsk barnesang. Men den er ikke helt riktig skrevet. Alle setningene har blitt skrevet i presens, som om det skjer nå! Men den opprinnelige teksten forteller om Mikkel Rev i preteritum, altså noe som har skjedd. Din oppgave er å forandre teksten til preteritum, slik at teksten blir riktig igjen.  På forhånd takk!

 

Presens Preteritum
Mikkel rev Mikkel rev
Sitter og skriver Satt og skrev
På en liten tavle På en liten tavle
Tavlen sprekker Tavlen sprakk
Mikkel skvetter Mikkel skvatt
Oppi pappas flosshatt Oppi pappas flosshatt

 

Mikkel rev Mikkel rev
Skriver et brev Skrev et brev
Sender det til månen Sendte det til månen
Månen sier: Månen sa:
Hipp hurra! Hipp hurra!
Sender det til Afrika Sendte det til Afrika

 

Afrika, Afrika Afrika, Afrika
Vil ikke ha det. Ville ikke ha det
Afrika, Afrika Afrika, Afrika
Sender det tilbake Sendte det tilbake
Med en bløtekake Med en bløtekake

Og til slutt; en video på YouTube: